Kako napisati pametan brief i zašto se uopće zamarati time?

1 min read

Brief je dokument koji klijent sastavlja za kreativnu agenciju. Svrha briefa je dati jasan zadatak agenciji i postaviti okvire unutar kojih će raditi na kampanji. Iako okviri ne zvuče kao nešto što bismo na prvu povezali s “kreativnim” zadatkom, svi praktični kreativci znaju da su jasni okviri – čudno ali istinito – prilično dobar poticaj kreativnosti. Problem se međutim javlja kad su okviri za rad postavljeni nedosljedno, nelogično, s puno rupa, malo informacija ili preopćeniti.