Blog

1 min read

Keka ne filozofira, opet žirira.

Od Platona do Kanta, mnogi su se filozofi bavili definiranjem ideje. A Keka? Za njega tu nema previše mjesta filozofiranju, to mu je dobro poznat teritorij. Njemu je odmah jasno ima li ideja to nešto. Zato se nismo začudili kad je dobio poziv da opet zauzme svoje mjesto u žiriju. Ovoga puta na najvećem nacionalnom […]

Novosti