Blog

2 min read

Dani Komunikacija za nas su ove godine LOVE

Što se dogodi u Rovinju… ne ostaje u Rovinju. Jer su Dani Komunikacija svake godine puni doživljaja koje jednostavno moramo podijeliti s vama. A ove godine smo se iz Rovinja vratili s velikim priznanjem koje nam je potvrdilo da i dalje radimo u skladu s našim vrijednostima – kreativno, pametno i supt… Ok, ovog puta […]

Novosti

1 min read

Keka ne filozofira, opet žirira.

Od Platona do Kanta, mnogi su se filozofi bavili definiranjem ideje. A Keka? Za njega tu nema previše mjesta filozofiranju, to mu je dobro poznat teritorij. Njemu je odmah jasno ima li ideja to nešto. Zato se nismo začudili kad je dobio poziv da opet zauzme svoje mjesto u žiriju. Ovoga puta na najvećem nacionalnom […]

Novosti